Placa tipo NEMA | Champagne | Royer 100. Eaton
MXN$ 26.00