Placa tipo NEMA | Blanco | Royer 100. Eaton
MXN$ 17.82